Giờ vàng ưu đãi, vào mục nạp Win kiểm tra ngay

iwin

Nội dung:
iWin Online khuyến mãi giờ vàng ngày 29/06/2014. Bạn nhận được khuyến mãi gì khi nạp WIN? Mau vào mục nạp Win kiểm tra ngay xem mình nhận được khuyến mãi nào! Nạp nhanh tay tham gia sự kiện ngay.

Thời gian:
iWin không thông báo cụ thể, bạn kiểm tra bằng cách vào mục Nạp Win nhé.

Lưu ý:
Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *