Tin Tức Sự Kiện Giờ Vàng iwindanhbaiHướng dẫn gỡ bỏ game iwin

Hướng dẫn remove(xóa) game iwin ra khỏi điện thoại:

-Vào ứng dụng cho điện thoại, chọn gỡ bỏ.

– Chọn Ok, khi thông báo ứng dụng này sẽ bị gỡ cài đặt.

– iWin đã được gỡ cài đặt ra khỏi điện thoại của bạn.

Chúc bạn vui vẽ và chơi game thật hay.

No Responses Yet

Leave a Reply
Recent Posts


Pages