iWin thông báo tắt giờ vàng (In-app) khuyến mãi

iWin Online thông báo tắt giờ vàng(nạp bằng In-app) vì tính năng nạp WIN bằng in-app đang gặp lỗi kỹ thuật, game thủ vui lòng nạp card bình thường, không được nạp card bằng tính năng in-app, tính năng này sẽ được mở sau khi có thông báo chính thức từ trang chủ của nhà game iWin Online
Thông tin về sự kiện game iWin (trực tuyến): http://iwinz.net/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *