Khuyến mãi giờ vàng tại iwin online

iwin

Nội dung:
Khuyến mãi giờ vàng game iwin online đã được BQT thông qua, bạn hãy vào mục nạp Win mà kiểm tra xem mình nhận được hình thức khuyến mãi nào, nạp ngay kẻo lỡ.

Thời gian:
Từ 19h00 đến 22h00 này 11/06/2014.

Đối tượng:
Tất cả phiên bản, game thủ iWin.

Chú ý:
Bạn nên vào mục nạp win kiểm tra và nạp win theo đúng thông báo mới có thể nhận được khuyến mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *