Khuyến mãi iWin Online vui cùng World Cup 2014

iwin

Nội dung:
Game iWin ra sự kiện giờ vàng vui cùng World Cup 2014 ngày 24/06/2014, nhân 4 giá trị khi nạp Win bằng tin nhắn SMS cho các bạn nhận được tin nhắn này.

Lưu ý:
Sự kiện khuyến mãi giờ vàng iwin online hôm nay không xác định được thời gian nhưng các bạn có thể xem tại mục nạp Win, và nạp Win theo đúng thông báo mới có thể nhận được khuyến mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *