Khuyến mãi X3, giờ vàng iWin

iwin

Nội dung:
iWin Online khuyến mãi giờ vàng với 3 hình thức sau:
– X2 giá trị Win khi nạp Card.
– X3 giá trị Win khi nạp bằng nhắn tin SMS.
– X3 giá trị Win khi nạp Win bằng in app.

Thời gian:
Từ 11h00 đến 14h00 ngày 10.06.2014.

Chú ý: Nên vào mục nạp win để kiểm tra lần nữa và nạp đúng như thông báo để được khuyến mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *